A12V200F2

Alimentatore 230V+12V 250mA conn.F 2Out

Nome foto 1